Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili"

Mt 25,40

Główną ustawą i jakby zasadą Córek Boleści Matki Bożej jest to, że się poświęcają na usługę dziatek i ubogich – służąc w nich Chrystusowi"

Bł. o. Honorat Koźmiński

Jednym z podstawowych zadań jakie pełni Zgromadzeni Córek Matki Bożej Bolesnej w Kościele jest opieka nad dziećmi. Wierne swojemu charyzmatowi, Siostry Serafitki, już od pierwszych lat swego istnienia prowadzą ochronki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Pierwszą placówkę w Dzielnicy Krowodrza, a zarazem i w Krakowie, Siostry obejmują w 1906 r. przy ulicy Kościuszki 6. Jest to stary budynek należący do Sióstr Norbertanek. Następnie jak podają Kroniki Zgromadzenia Sióstr Serafitek, Siostry Norbertanki wybudowały nowy budynek przy ul. Senatorskiej, który
w r. 1910 został przekazany Siostrom Serafitkom do prowadzenia ochronki.
W budynku tym, wraz z przylegającym do niego ogrodem, Siostry służyły dzieciom Zwierzyńca i okolic aż do 05. lipca 1962 roku, kiedy to ówczesne władze państwowe uznały działalność Sióstr za „szkodliwą" dla Polski Ludowej". Dzisiaj w budynku tym, mieści się Państwowe Przedszkole Nr. 9.

Siostry zostały zwolnione z pracy w Przedszkolu, ale nie zostały zwolnione
z zadania jakie wyznaczył im Chrystus w Kościele.

Dlatego też, kiedy mieszkańcy Zwierzyńca i okolic zgłaszają się na furtę klasztorną prosząc o przyjęcie dzieci gdyż nadal pragną aby ich dzieci były wychowywane przez Sióstr. Po konsultacji z Przełożoną Wyższą, Siostry na zasadzie pomocy sąsiedzkiej, otwierają tzw. „Przechowalnię „dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pracę tę prowadzą aż do 1992 roku.

Ponieważ wzrosła liczba dzieci, co świadczy o tym, iż prowadzona przez Siostry działalność opiekuńczo – wychowawcza odpowiada zapotrzebowaniom Rodziców, a w Polsce zaistniał pomyślny czas dla Kościoła – Rada Generalna Sióstr Serafitek zadecydowała aby wybudować specjalny na ten cel budynek.

Po załatwieniu wszystkich formalności urzędowych dnia 1 września 1992 roku Siostry rozpoczęły pracę w Przedszkolu Publicznym Sióstr Serafitek Nr. 18 przy ul. Łowieckiej 5.

Obecnie do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest dwuoddziałowe. Pierwszy oddział to „ANIOŁKI". Tworzą go dzieci młodsze: trzylatki i czterolatki. Drugi oddział to dzieci starsze: pięciolatki i sześciolatki. Noszą nazwę „SŁONECZKA".

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem następujących przerw:
– Wigilia Bożego Narodzenia,
– Wielki Piątek,
– miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień.
Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie (od 6.30 do 16.30) od poniedziałku do piątku.

Troską a zarazem zadaniem przedszkola jest pomoc rodzicom w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, dlatego przedszkole realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka spełniając w stosunku do nich funkcję doradczą i wspierającą w pełnieniu roli wychowawczej. Nauczyciele wraz z rodzicami dążą do ujednolicenia kierunku oddziaływań wychowawczych, co jest jednym z koniecznych warunków prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej.

W przedszkolu jest realizowany program nauczania zatwierdzony przez MEN rozszerzony o zajęcia dodatkowe takie jak: katecheza, rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, tańce, konsultacje pedagogiczno – logopedyczne.